Нацкомфінуслуг Основні напрямки діяльності


Нацкомфінуслуг: Основні напрямки діяльності

20.04.12

Голова Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Андрій Стасевського визначив основні напрямки діяльності регулятора.

Ними стануть забезпечення розкриття обов'язкової інформації учасниками фінансового ринку, в тому числі інформації про кінцевих власників фінансових установ та супровід переходу фінансових установ на міжнародні стандарти фінансової звітності шляхом надання методологічної допомоги в складанні такої звітності.

На його думку, комісії необхідно матеріали в тему: 04.02.13
Страхова компанія «АСКА» отримала дві нових ліцензії
04.02.13
Олександр Філонюк представив страховий ринок на засіданні Ради підприємців при Кабміні
25.01.13
Рейтинг найбезпечніших авто 2012
30.01.13
Страхова компанія "АСКА" визначила самі "аварійні" марки машин 2012
31.01.13
10 найбільших страхових виплат в Україні за 2012
перейти на пруденційний нагляд шляхом регулярного проведення оцінки загального фінансового стану фінансової установи, результатів діяльності системи та якості управління нею, дотриманні обов'язкових нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики по операціях з фінансовими активами.

Забезпечити нагляд на консолідованій основі за фінансовими групами, зокрема шляхом визначення порядку надання інформації про існування банківської чи небанківської фінансової групи та структуру власності, обміну інформацією з Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та встановлення, у разі необхідності, спеціальних вимог до фінансових груп та підгруп.

Одним з основних напрямків у діяльності комісії є захист прав споживачів фінансових послуг, зокрема, шляхом розробки законопроекту щодо досудового вирішення спорів між небанківськими фінансовими установами і споживачами (введення інституту фінансового омбудсмена), розробки програми інформування громадськості про діяльність небанківських фінансових установ.

Першочерговими завданнями у сфері страхування голова комісії вважає: підвищення рівня капіталізації страхових компаній, розробку нової редакції Закону України "Про страхування", оцінки активів страховиків за справедливою вартістю, посилення ролі актуаріїв в оцінці платоспроможності страховика, впровадження систем оцінки ризиків у страховиків.

Крім того, голова комісії вважає за необхідне створення системи гарантування страхових виплат за договорами страхування життя шляхом розробки відповідного законопроекту, розвиток страхування сільгоспризиків, сприяння створенню страхової моделі охорони здоров'я шляхом участі в розробці її принципів.

У сфері накопичувального пенсійного забезпечення Нацкомфінуслуг намір розробити нормативні акти, передбачені Законом України від 8 липня 2011 № 3668 "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", брати участь в розробці законопроекту про введення механізму перерахування страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування ;

У сфері кредитної кооперації комісія має намір приділити особливу увагу, зокрема, вдосконалення системи державного регулювання та нагляду за діяльністю кредитних спілок, у тому числі шляхом надання Національному банку України права здійснення пруденційного нагляду за діяльністю кредитних спілок, які залучають вклади населення.

Також розробити дієві механізми виведення неплатоспроможних кредитних спілок з ринку фінансових послуг, запровадити диференційовані регуляторні вимог для окремих категорій кредитних спілок з урахуванням фінансових та операційних ризиків та механізми саморегулювання кредитних спілок з метою підтримки фінансової стабільності кредитних спілок та забезпечення дотримання ними правил поведінки на ринку фінансових послуг .

Крім того, комісія вважає за необхідне створення умов для функціонування другого рівня системи кредитної кооперації, в тому числі кооперативних банків та об'єднаних кредитних спілок, а також сервісної інфраструктури ринку.

У планах комісії забезпечення повноцінного функціонування бюро кредитних історій шляхом внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення діяльності бюро кредитних історій, вдосконалення основних принципів ломбардної діяльності та її регулювання шляхом супроводження у Верховній Раді України урядового проекту Закону України "Про ломбарди і ломбардну діяльність".


: Фінансовий навігатор TRISTAR.com.ua

19 апреля 2019 года

Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения

Популярное:

 • Страховые бланки осаго купить (343)
 • Полис осаго купить бланк с печатью (173)
 • Внебюджетный фонд обязательного медицинского страхования (165)
 • Бланк страхового полиса осаго с печатью (156)
 • Как получить медицинский полис гражданину Украины (103)
 • Действует ли медицинский полис в другом городе (102)

 • Надавно добавленные материалы:

  Договор страхования жизни и здоровья

  Договор страхования жизни и здоровья - это отличная возможность обеспечить себе дополнительную уверенность в завтрашнем дне. Правильное и внимательное прочтение его перед подписанием снижает риски остаться

  Читать далее

  Как расторгнуть договор страхования

  Вопрос . Как быть, когда договор о страховке оформлен, деньги уплачены, но есть желание расторгнуть соглашение. И вернуть при

  Читать далее

  Лицо заключившее договор страхования

  Статья 985 ГК предусмотрена возможность заключения договора страхования в интересах третьих лиц (застрахованных лиц), но только с их согласия, кроме случаев,

  Читать далее

  Предусмотренное в договоре страхования в

  В соответствии со ст. 7 Закона о пенсионном страховании общеобязательное государственное пенсионное страхование осуществляется, в частности, по принципам:законодательного определения

  Читать далее

  Договор страхования в рф

  ГЛАВНАЯ - ГЛАВА 48. СТРАХОВАНИЕ1. Страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со.1.

  Читать далее

  Договор страхования в праве

  (Игбаева Г.) ("Арбитражный и гражданский процесс", 2007, N 9) Текст документаГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯИгбаева Г. докторант Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук.Договор страхования

  Читать далее

  Договор страхования относится к

  Договоры страхования ответственности относятся к имущественному страхованию. Договор страхования ответственности может быть заключен только в пользу потерпевшего лица (п. 3 ст. 931,

  Читать далее