Закупки добровольное медицинское страхование


Турбота підприємства про своїх співробітників - один з показників його корпоративної культури

На сьогоднішній день Добровільне Медичне Страхування (ДМС) дозволяє істотно знизити витрати (економічні, часові, ресурсні) на медичну допомогу.

 • Найпопулярніший страховий продукт для мотивації персоналу
 • Найдоступніший за ціною механізм страхового захисту та мотивації
 • Медичне страхування в усьому світі грає роль механізму забезпечення людини якісною, сплаченою медичною допомогою. Наявність поліса добровільного медичного страхування дає можливість одержати кваліфіковану медичну допомогу, сучасну діагностику, якісні медикаменти.

  Страхова компанія «Країна» пропонує програми медичного страхування, розраховані на корпоративних клієнтів, розробляє програми страхування під потреби кожного клієнта, враховуючи його місце розташування, фінансові можливості, вид діяльності тощо. страхування під потреби кожного клієнта, враховуючи його місце розташування, фінансові можливості, вид діяльності тощо.

  Серед численних переваг медичного страхування в СК «Країні» можна виділити такі:

 • Медичне обслуговування в кращих вітчизняних державних та приватних клініках.
 • Оптимальне обслуговування мінімізує витрати роботодавця на медичну допомогу працівникам.
 • Включення медичного страхування в соціальний пакет і, як результат, підвищення лояльності співробітників до підприємства-роботодавця — вагомий психологічний фактор в стосунках працівника і адміністрації.
 • Організація лікувального процесу, пошук лікаря та медикаментів.
 • Пільгове страхування членів сімей.
 • Власний медичний асистанс співпрацює з багатьма медичними закладами. Лікарі — координатори асистансу забезпечують цілодобову консультативну та організаційну допомогу для Застрахованих осіб.
 • Переваги власного асистансу СК «Країна»:

 • Цілодобова організаційно-інформаційна підтримка по всій Україні за київським номером (044) 590-48-00 або за безкоштовним номером по всій Україні зі стаціонарних телефонів 8-800-500-467
 • Постійна підтримка зворотнього зв’язку як з Застрахованими, так із медичним персоналом медичних закладів
 • Контроль обсягу і якості надання медичної допомоги
 • Наявність договорів із аптечними мережами забезпечує швидку та своєчасну доставку медикаментів.
 • В програми добровільного медичного страхування входять основні напрямки обслуговування:

 • Амбулаторно- поліклінічна допомога
 • Стаціонарне лікування
 • Стоматологічна допомога
 • Швидка допомога.
 • Крім того, в програми страхування можуть входити додаткові опції :

 • Транспортування (медична евакуація) з будь-якого населеного пункту України — при настанні страхового випадку поза межами Києва чи іншого міста
 • Оздоровчі процедури: масаж, ЛФК, фізіотерапія, гідротерапія, плавання, тренажерний зал тощо
 • Проведення вакцинації Застрахованих осіб з метою профілактики грипу 1 раз на рік
 • Комплексний медичний огляд (огляд спеціалістів та загальна клінічна діагностика)
 • Вітамінопрофілактика
 • Надання внутрішньоофісної аптечки
 • Надання безкоштовної лікарняної консультації по телефону членам родини Застрахованої особи (у ситуації, коли така консультація можлива з медичної точки зору).
 • Термін дії Договору страхування, як правило, 1 рік. Територія дії Україна.

  Страхова компанія «Країна» буде рада розробити для Вас індивідуальну страхову програму захисти колективу.

  Вы можете считать себя абсолютно здоровым человеком, но Ваш организм может иногда преподносить довольно неприятные сюрпризы и требовать немедленной медицинской помощи. Никто не знает, в какой день и час заболеет и какая медицинская помощь может понадобится. При болезни Вы готовы заплатить медикам любые деньги, но есть ли они у вас в избытке?

  Оградить себя от непредвиденных затрат на лечение Вам поможет добровольное медицинское страхование - ДМС страхование . Медицинское страхование в Украине только набирает обороты, тогда как в развитых странах без него не обходится практически ни один человек - это выгодно с экономической точки зрения.

  Медицинское страхование - это вид личного страхования, которое гарантирует Вам при возникновении страхового случая получение медицинской помощи и компенсацию расходов на приобретение медикаментов за счет страховой компании.

  В нашей компании существует множество программ медицинского страхования . которые предусматривают погашение финансовых затрат на лечение. При этом, кроме покрытия всех медицинских расходов, мы гарантируем Вам высокое качество обслуживания в частных и муниципальных клиниках и больницах. Квалифицированные сотрудники СК Альфа-Гарант знают, в какой клинике лучше лечат конкретное заболевание, и направляют клиента в соответствующее медицинское учреждение. Поэтому, люди имеющие полисы медицинского страхования получают качественные и своевременные медицинские услуги, что позволяет в кротчайшие сроки разрешить ту или иную проблему.

  В СК Альфа-Гарант как правило, программы ДМС не являются стандартными - они разрабатываются индивидуально и могут формироваться как конструктор в зависимости от ваших потребностей и запросов.

  Стоимость ДМС зависит от перечня рисков, уровня программ, количества застрахованных, региона обслуживания.

  Используя добровольное медицинское страхование, мы делаем вклад в медицину и её развитие, что повышает уровень здоровья и улучшает качество нашей жизни!

  Описание закупки

  Наименование Организатора закупки: ООО «Сибирская генерирующая компания» Почтовый адрес: 115054, г. Москва, улица Дубининская, д. 53, стр. 5 Адрес интернет-сайта: www.sibgenco.ru

  Наименование Заказчиков: Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» Абаканский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» Барнаульский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» ОАО «Енисейская ТГК ТГК-13 » ОАО «Канская ТЭЦ» ОАО «Назаровская ГРЭС» ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» ОАО «Красноярская ТЭЦ-4» ОАО «Барнаульская генерация» ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» ОАО «Кузбассэнерго» ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» ОАО «Кемеровская генерация». Почтовый адрес: РФ, 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а Адрес интернет-сайта: www.sibgenco.ru

  настоящим объявляет о проведении открытого запроса предложений на право заключения договоров добровольного медицинского страхования сотрудников: Лот №1 - Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Лот №2 - Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Лот №3 - Абаканский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Лот №4 - Барнаульский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Лот №5 - ОАО «Енисейская ТГК ТГК-13 », Лот №6 - ОАО «Канская ТЭЦ», Лот №7 - ОАО «Назаровская ГРЭС», Лот №8 - ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», Лот №9 - ОАО «Красноярская ТЭЦ-4», Лот №10 - ОАО «Барнаульская генерация», Лот №11 - ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», Лот №12 - ОАО «Кузбассэнерго», Лот №13 - ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», Лот №14 - ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», Лот №15 - ОАО «Кемеровская генерация» Закупка №397-ИА .

  Контактная информация: - по техническим вопросам – Киприянов Роман Юрьевич, тел. 495 258-83-00, доб. 13962, e-mail: KipriyanovRY@sibgenco.ru - по вопросам организации процедуры и доставки оригинала предложения – Идельсон Елена Александровна – специалист отдела конкурентных процедур, тел. 391 2-565-404 e-mail: IdelsonEA@sibgenco.ru . 1. Подробное описание закупаемых услуг и процедуры открытого запроса предложений содержится в Закупочной документации по открытому запросу предложений, которая предоставляется любому участнику в электронном виде через сайт www.zakupki.gov.ru копия на сайте www.sibgenco.ru . 2. Проект договора предоставляется Участником. Требования к договору указаны в Техническом задании Приложение 1 к настоящей Закупочной документации . 3. Участником открытого запроса предложений может быть любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях выполнить требуемые услуги коллективный участник , обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы на рынке услуг по добровольному медицинскому страхованию от 10 лет, имеющее ресурсные возможности финансовые, материально-технические, производственные, трудовые , обладающее управленческой компетентностью, опытом и репутацией, обладающее гражданской правоспособностью, не являющееся неплатежеспособным или банкротом, находящимся в процессе ликвидации. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в Закупочной документации и техническом задании. 4. Начальная максимальная цена договора максимальный размер страховой премии : Лот №1 - Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» - 3 128 000,00 руб. без НДС Лот №2 - Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» - 4 825 000,00 руб. без НДС Лот №3 - Абаканский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» - 115 000,00 руб. без НДС Лот №4 - Барнаульский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» - 421 000,00 руб. без НДС Лот №5 - ОАО «Енисейская ТГК ТГК-13 » - 6 965 000,00 руб. без НДС Лот №6 - ОАО «Канская ТЭЦ» - 1 101 000,00 руб. без НДС Лот №7 - ОАО «Назаровская ГРЭС» - 2 564 000,00 руб. без НДС Лот №8 - ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» - 2 497 000,00 руб. без НДС Лот №9 - ОАО «Красноярская ТЭЦ-4» - 477 000,00 руб. без НДС Лот №10 - ОАО «Барнаульская генерация» - 3 374 000,00 руб. без НДС Лот №11 - ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» - 2 668 000,00 руб. без НДС Лот №12 - ОАО «Кузбассэнерго» - 10 598 000,00 руб. без НДС Лот №13 - ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» - 2 724 000,00 руб. без НДС Лот №14 - ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» - 6 199 000,00 руб. без НДС Лот №15 - ОАО «Кемеровская генерация» - 14 446 000,00 руб. без НДС. 5. Для участия в открытом запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подготовленное в порядке, оговоренном в Закупочной документации. 6. Предложения для участия в процедуре должны быть поданы в электронном сканированном виде на электронный адрес: torgi_energo@sibgenco.ru не позднее 12-00 часов московского времени 18.03.2015г. Контактное лицо: Маркова Елизавета Игроевна, тел. 8 495 787-15-96 доб.13128. При отправке файлов в теме сообщения необходимо указать «Закупка №397-ИА». Размер сообщения не должен превышать 10 Мбайт. Заявки, поступившие позже указанного срока, в теме сообщений которых не указано «Закупка № 397-ИА», направленные не на электронный адрес: torgi_energo@sibgenco.ru. к рассмотрению не принимаются. 7. Оригинал предложения на бумажном носителе, идентичный поданному в электронном виде, предоставляется в обязательном порядке Победителем процедуры до заключения договора. 8. Рассмотрение предложений и подведение итогов открытого запроса предложений состоится по адресу Организатора закупки в течение 39 рабочих дней с момента окончания приема предложений. Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить данный срок. 9. Организатор закупки вправе в любое время внести изменения в Закупочную документацию. 10. Оценка и сопоставление предложений осуществляется в соответствии с порядком и критериями, определенными в Закупочной документации. 11. Условия открытого запроса предложений допускают проведение переторжки второго этапа . 12. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий. Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру открытого запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками. 13. Особые условия – данный открытый запрос предложений проводится в условиях, когда окончательно не определено финансирование оказания услуг. На основании этого, договор с победителем по результатам процедуры будет заключен только после подтверждения финансирования. Заказчик оставляет за собой право на корректировку физических объемов оказываемых услуг до момента заключения договора и в период его действия, а также дополнительной закупки в пределах 25 от заявленного объема. 14. Уведомление и Закупочная документация о проведении открытого запроса предложений, публикуется на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Копия на сайте www.sibgenco.ru, в разделе «Конкурсы и закупки/ Актуальные закупки». 15. Протокол о результатах открытого запроса предложений публикуется на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Копия на сайте www.sibgenco.ru, в разделе «Конкурсы и закупки/ Результаты закупок».

  Председатель ЦЗК В.А. Попов

  Источники:
  krayina.com, alfagarant.com, www.sibgenco.ru

  Читать следующую:


  19 октября 2018 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения

  Популярное:

 • Действует ли медицинский полис в другом городе (19)
 • Как получить медицинский полис гражданину Украины (15)
 • Страховой медицинский полис военнослужащих (11)
 • Бланки осаго с печатью купить (10)
 • Если вовремя не поменял медицинский полис (10)
 • Статистика обязательного медицинского страхования (9)

 • Надавно добавленные материалы:

  Договор страхования жизни и здоровья

  Договор страхования жизни и здоровья - это отличная возможность обеспечить себе дополнительную уверенность в завтрашнем дне. Правильное и внимательное прочтение его перед подписанием снижает риски остаться

  Читать далее

  Как расторгнуть договор страхования

  Вопрос . Как быть, когда договор о страховке оформлен, деньги уплачены, но есть желание расторгнуть соглашение. И вернуть при

  Читать далее

  Лицо заключившее договор страхования

  Статья 985 ГК предусмотрена возможность заключения договора страхования в интересах третьих лиц (застрахованных лиц), но только с их согласия, кроме случаев,

  Читать далее

  Предусмотренное в договоре страхования в

  В соответствии со ст. 7 Закона о пенсионном страховании общеобязательное государственное пенсионное страхование осуществляется, в частности, по принципам:законодательного определения

  Читать далее

  Договор страхования в рф

  ГЛАВНАЯ - ГЛАВА 48. СТРАХОВАНИЕ1. Страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со.1.

  Читать далее

  Договор страхования в праве

  (Игбаева Г.) ("Арбитражный и гражданский процесс", 2007, N 9) Текст документаГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯИгбаева Г. докторант Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук.Договор страхования

  Читать далее

  Договор страхования относится к

  Договоры страхования ответственности относятся к имущественному страхованию. Договор страхования ответственности может быть заключен только в пользу потерпевшего лица (п. 3 ст. 931,

  Читать далее