Действие страхового медицинского полиса


Послуга страхування Захист на кожен день

Страхування Захист на кожен день від нещасного випадку - фінансова допомога на відновлення здоров&rsquoя. Ми виплачуємо страхове покриття у разі травми, опіку, отруєння та інших розладів здоров&rsquoя.

Ми гарантуємо швидку виплату на лікування та відновлення здоров&rsquoя в результаті нещасного випадку.

Действие страхового медицинского полиса

Действие страхового медицинского полиса

Умови страхового договору

 • ƒƒДля Вашої зручності платіж щомісячно буде списуватися з Вашого карткового рахунку в ПриватБанку.
 • ƒЗа цим страховим договором відсутня франшиза (частина збитків, що не відшкодовується).
 • Тарифи

  Що робити у разі настання страхового випадку

  Крок 1. Зателефонувати на номер 0 800 500 801 (цілодобово, безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів).

  Крок 2. Протягом двох робочих днів з моменту настання страхового випадку зверніться в будь-яке відділення ПриватБанку з довідкою з медичного закладу, що підтверджує настання страхового випадку.

  Якщо страхувальник знаходиться на стаціонарному чи амбулаторному лікуванні, подати письмову заяву в страхову компанію необхідно не пізніше 2 робочих днів після виписки або закриття лікарняного.

  Действие страхового медицинского полиса

  Поширенi питання

 • Що мається на увазі під нещасним випадком? Це випадкова, раптова, короткострокова подія, що трапилася всупереч волі клієнта (застрахованої особи) і призвела до одержання травм, ушкоджень або смерті.
 • Навіщо потрібна страховка «Захист на кожен день»? Людина постійно наражається на небезпеку: на вулиці та в транспорті, на дачі та вдома, на роботі та на відпочинку. Усюди трапляються нещасні випадки – травми, опіки, отруєння, укуси тварин… Багато професій (водій, будівельник, шахтар тощо), видів спорту, захоплень пов’язані з підвищеним ризиком. Щоб раптове погіршення здоров’я не стало для Вас серйозною перешкодою, щоб не довелося терміново шукати гроші на лікування, скористайтеся перевагами програми «Захист на кожен день». Заздалегідь укладений договір страхування не лише забезпечить кошти на оплату медичних послуг, але й стане джерелом фінансування на період Вашої непрацездатності.
 • Що є страховим випадком? Фізичні ушкодження, травми та розлади здоров’я застрахованої особи в результаті нещасного випадку, смерть (загибель) застрахованої особи в результаті нещасного випадку.
 • Що таке страхова сума (покриття), страховий платіж, як вони визначаються? Страхова сума (покриття) – грошова сума, у межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов’язаний здійснити виплату в разі настання страхового випадку. Страхова сума встановлюється за згодою сторін під час укладання договору. Страховий платіж – це кошти, які є платою за страхування та вносяться страхувальником у строки, зазначені в договорі страхування. Розмір страхового внеску визначається на підставі страхового тарифу та страхової суми.
 • Що робити в разі настання страхової події? Заявити про настання страхової події на номер 0 800 500 801 (цілодобово). 2. Надати медичний документ, що підтверджує отримання травми/ушкодження, у будь-яке відділення банку. Отримати детальнішу інформацію про необхідні дії в разі настання страхового випадку та перелік потрібних документів клієнт може, зателефонувавши на номер 0 800 500 801 (цілодобово).
 • Вимоги до медичної довідки. Документ, що підтверджує факт настання страхового випадку має містити: 1. Інформацію про постраждалого (П. І. Б. вік, адреса проживання тощо). 2. Дату звернення за медичною допомогою та терміни лікування. 3. Точний діагноз. 4. Печатку/штамп медичного закладу та підпис відповідальної особи.
 • Як розраховується розмір страхової виплати? Розмір страхової виплати визначається у відсотках від страхової суми згідно з таблицею страхових виплат (від 1 до 100% залежно від одержаної травми). Кілька прикладів: перелом пальця – 5% (1 250 грн) перелом плеча – 15% (3 750 грн) перелом стегна – 20% (5 000 грн) легке забиття – 1% (250 грн) велика гематома – 3% (750 грн)
 • Де можна переглянути таблицю страхових виплат? Таблиця страхових виплат є додатком до Правил добровільного страхування від нещасного випадку. Цю інформацію можна переглянути на сайті страхової компанії http://ings.com.ua/
 • Хто отримає страхову виплату, якщо вигодонабувач – неповнолітній? Якщо вигодонабувач – неповнолітня дитина, страхова компанія може здійснити виплату особисто дитині після досягнення нею повноліття (18 років) або її батькам, близьким родичам або опікунам.
 • Чи є захворювання нещасним випадком? Захворювання, а також їх наслідки не є нещасними випадками.
 • Вiдгуки клiєнтiв

  Аделаїда Чиж, 47 років, фінансист

  На початку грудня впала, ідучи на роботу, – трохи забила ногу. Принесла довідку від лікаря до відділення банку, і мені виплатили 250 гривень. Дуже вдячна за турботу.
 • Євген Дубравцев, 38 років, бригадир

  Пам’ятаю, як побачив себе в гіпсі, отямившись. «Перелом стегна» – було зазначено в лікарняному листку. Страховка тоді дуже виручила – 5 000 гривень виплатили. І це все за 10 гривень на місяць!
 • Наталя Міленко, 26 років, художниця

  Влітку донька впала з велосипеда, і наш сімейний лікар, переглянувши знімок, зі співчуттям указав на перелом пальчика. Отримали 1 250 гривень за страховкою, їли морозиво та не ходили до школи.

 • Здравствуйте, на сколько я знаю то для участников боевых действий страхование автомобиля не обязательно. Так ли это и скажите пожалуйста какова процедура обязательного страхования гражданско-правовой ответственности на территории Украины автомобилей для участников боевых действий если она есть? И имеют ли другие лица право ездить на его автомобиле без страховки?

  Участники боевых действий освобождаются от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности на территории Украины, и компенсацию ущерба пострадавшим по вине данной категории автомобилистов проводит Моторное (Транспортное) Страховое Бюро Украины (МТСБУ), сообщили Автомиру Донбасса в СК АЗОВ

  Водитель . управляющий автомобилем участника боевых действий, должен обязательно иметь страхововй полис.

  В таком случае, льготник может оформить страховой полис ОСАГО 1 типа на своё имя. Данный полис будет покрывать деятельность всех водителей . управляющих транспортным средством на законных основаниях (Пункт 2.1 ПДД). Либо водитель можеть иметь собственный страховой полис 2-го типа на своё имя. 2 тип ОСАГО распространяется на лицо . указанное в полисе, управляющее транспортным средством на законных основаниях.

  В случае, если льготник является пенсионером, то ему выгоднее оформить страховой полис 1-го типа . так как пенсионерам предусмотрены 50% скидки на приобретение Автогражданки.

  В случае наступления страхового случая по вине льготника он может выбрать к кому обратиться за страховой выплатой. в МТСБУ либо в свою Страховую компанию.

  Может ли сын управлять автомобилем отца инвалида, полученного за счет государства Льготы для инвалидов 2-й группы при постановке ТС на учет Существуют ли льготы для участников боевых действий при регистрации авто? Можно ли управлять автомобилем льготника без страхового полиса?

  Действия застрахованного лица (КАСКО) при наступлении страхового случая:

  1. Принять все возможные и уместные мероприятия для осуществления помощи пострадавшим, уменьшения размера ущерба и спасения ТС.

  ПРИМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не признавайте свою вину без письменного согласия Страховщика.

  2. Немедленно, но не позднее 24 часов . необходимо сообщить о наступлении события, которое может быть квалифицировано как страховой случай, в соответствующие компетентные органы и ассистирующую компанию SOS Сервис Украина по телефонам:

 • 311 для абонентов Киевстар, МТС (согласно тарифам оператора)
 • 0800503115 (бесплатно со стационарного)
 • (044) 537 6311 (круглосуточно многоканальная линия)
 • Четко выполнять инструкции специалиста SOS Сервис Украина. Ассистирующая компания поможет вызвать и проконтролировать приезд соответствующих органов МВД, при необходимости скорой помощи и других компетентных органов, а также предоставит консультацию по неотложным дальнейшим действиям страхователя, зарегистрирует страховой случай, примет заявление по прибытии эксперта (аварийного комиссара) на место ДТП и при необходимости закажет эвакуатор.

  3. Письменно оформить заявление о наступлении события, которое может быть квалифицировано как страховой случай:

 • не позднее 5-ти рабочих дней . если страховое событие произошло на территории Украины
 • как только Страхователь вернулся в Украину . если страховое событие произошло за пределами Украины.
 • 4. Предоставить застрахованное ТС для осмотра представителем Страховщика. Внимание! Не ремонтировать транспортное средство, пока его не осмотрит представитель страховой компании.

  СБОР ДОКУМЕНТОВ (осуществляется Страхователем и Страховщиком)

  Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком в срок 30 рабочих дней . начиная со дня получения письменного уведомления о наступлении страхового случая. Если данного срока оказалось недостаточно для выяснения обстоятельств, влияющих на определение ответственности Страховщика, страховое возмещение выплачивается в течение 14 рабочих дней с даты получения последнего документа, необходимого для выяснения обстоятельств страхового случая и/или размера ущерба.

  Страховое возмещение выплачивается в зависимости от предусмотренного договором страхования варианта выплаты страхового возмещения: Оценка или Мастерская.

  После получения страхового возмещения обязательно предоставить для осмотра отремонтированное транспортное средство уполномоченному представителю страховой компании.

  Источники:
  privatbank.ua, automir.in.ua, www.pzu.com.ua

  Читать следующую:


  19 октября 2018 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения

  Популярное:

 • Действует ли медицинский полис в другом городе (19)
 • Как получить медицинский полис гражданину Украины (15)
 • Страховой медицинский полис военнослужащих (11)
 • Бланки осаго с печатью купить (10)
 • Если вовремя не поменял медицинский полис (10)
 • Статистика обязательного медицинского страхования (9)

 • Надавно добавленные материалы:

  Договор страхования жизни и здоровья

  Договор страхования жизни и здоровья - это отличная возможность обеспечить себе дополнительную уверенность в завтрашнем дне. Правильное и внимательное прочтение его перед подписанием снижает риски остаться

  Читать далее

  Как расторгнуть договор страхования

  Вопрос . Как быть, когда договор о страховке оформлен, деньги уплачены, но есть желание расторгнуть соглашение. И вернуть при

  Читать далее

  Лицо заключившее договор страхования

  Статья 985 ГК предусмотрена возможность заключения договора страхования в интересах третьих лиц (застрахованных лиц), но только с их согласия, кроме случаев,

  Читать далее

  Предусмотренное в договоре страхования в

  В соответствии со ст. 7 Закона о пенсионном страховании общеобязательное государственное пенсионное страхование осуществляется, в частности, по принципам:законодательного определения

  Читать далее

  Договор страхования в рф

  ГЛАВНАЯ - ГЛАВА 48. СТРАХОВАНИЕ1. Страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со.1.

  Читать далее

  Договор страхования в праве

  (Игбаева Г.) ("Арбитражный и гражданский процесс", 2007, N 9) Текст документаГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯИгбаева Г. докторант Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук.Договор страхования

  Читать далее

  Договор страхования относится к

  Договоры страхования ответственности относятся к имущественному страхованию. Договор страхования ответственности может быть заключен только в пользу потерпевшего лица (п. 3 ст. 931,

  Читать далее